Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  Thôi ko muốn ns nữa nạk
  30 Tháng mười một 2017
 2. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  30 Tháng mười một 2017
 3. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Đừng buồn vô vòng hai là được rồi
  30 Tháng mười một 2017
 4. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  30 Tháng mười một 2017
 5. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Sao hôm nớ k Đi đồng diễn
  30 Tháng mười một 2017
 6. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  30 Tháng mười một 2017
 7. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Uk mik k thấy nên hỏi thui
  30 Tháng mười một 2017
 8. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn
  30 Tháng mười một 2017
-->