Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bạch Dương Cô bé

 1. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Giải toả đã gần cuối lại cày
  28 Tháng mười một 2017
 2. Bạch Dương Cô bé
  Bạch Dương Cô bé
  cô bắt lớp mk hok nhiều lắm.tuần sau bắt đầu thi hk1.bn có tài liệu môn văn toán ko?
  28 Tháng mười một 2017
 3. Bạch Dương Cô bé
  Bạch Dương Cô bé
  sang tuần thi kh1. ôn nhiều bài.bn có tài liệu môn văn toán ko
  28 Tháng mười một 2017
 4. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Chưa có nk khi nào có mik cho
  28 Tháng mười một 2017
 5. Bạch Dương Cô bé
  Bạch Dương Cô bé
  thế văn bn hok đến văn bản nào r
  28 Tháng mười một 2017
 6. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Bếp lửa nk
  28 Tháng mười một 2017
 7. Bạch Dương Cô bé
  Bạch Dương Cô bé
  lâu thế!mk hok đến chiếc lược ngà r
  28 Tháng mười một 2017
 8. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Uk bn hk nhanh hj
  28 Tháng mười một 2017
 9. Bạch Dương Cô bé
  Bạch Dương Cô bé
  tiếc bọn mk ko cùng tỉnh
  28 Tháng mười một 2017
 10. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  Uk tiếc wa
  28 Tháng mười một 2017
-->