Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thánh Lầy Lội

 1. Hàn Tuệ Lâm
  Hàn Tuệ Lâm
  cHẮC QUEN =)
  27 Tháng mười một 2017
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  bn cx có xem Gửi thời ...
  27 Tháng mười một 2017
 3. Hàn Tuệ Lâm
  27 Tháng mười một 2017
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  có tập 17 chưa vậy
  27 Tháng mười một 2017
 5. Hàn Tuệ Lâm
  27 Tháng mười một 2017
 6. Thánh Lầy Lội
  Thánh Lầy Lội
  Ừ, chắc quen :)
  28 Tháng mười một 2017
 7. Hàn Tuệ Lâm
  Hàn Tuệ Lâm
  Hôm trc m còn ib tao mà -.-
  28 Tháng mười một 2017
 8. Thánh Lầy Lội
  Thánh Lầy Lội
  Hôm nào vậy má, ib bên nào ???
  28 Tháng mười một 2017
 9. Hàn Tuệ Lâm
  Hàn Tuệ Lâm
  bên kia -.-
  30 Tháng mười một 2017