Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồng đậu

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Òa lại là 1 ng ra đi
  Tạm biệt đồng chí
  26 Tháng mười một 2017
 2. Bonechimte
  Bonechimte
  =.= ko thèm ns vs e câu nào
  28 Tháng mười một 2017
 3. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  M tuổi j
  28 Tháng mười một 2017
 4. Bonechimte
  Bonechimte
  Tuổi siu nhân
  28 Tháng mười một 2017
 5. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  M là dê núi,t dê vàng hé hrs
  28 Tháng mười một 2017
 6. Bonechimte
  Bonechimte
  =.= dẹp~ học đeii /v
  28 Tháng mười một 2017
 7. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  28 Tháng mười một 2017
 8. Bonechimte
  Bonechimte
  Ko đi học ~
  28 Tháng mười một 2017
 9. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Sao m bảo đi hc
  28 Tháng mười một 2017
 10. Bonechimte
  Bonechimte
  Ko onl. Đi học
  28 Tháng mười một 2017
-->