Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hồng uyên ruby

 1. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  ê mày oi ,,,,,,,,,,,,,,,,, cái ních @Mộc Hạ Nhii.............HÌNH như hc kối 6 my school
  1 Tháng mười hai 2017
 2. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  nhầm chị nớ học lớp 9a trường mk
  4 Tháng mười hai 2017
 3. nguyễn cẩmly
  nguyễn cẩmly
  tr rk mà cụng ns afk con tê
  5 Tháng mười hai 2017
 4. hồng uyên ruby
  5 Tháng mười hai 2017
 5. nguyễn cẩmly
  5 Tháng mười hai 2017
 6. nguyễn cẩmly
  nguyễn cẩmly
  *thiên thu vạn cổ khổ vẫn y* ai ns t ns câu nứ t ns là thiên thu vạn cổ yêu là khổ rà mj
  5 Tháng mười hai 2017
 7. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  t nghe mi, con ý vứi con huyền noischuws gì
  5 Tháng mười hai 2017
 8. nguyễn cẩmly
  6 Tháng mười hai 2017
 9. hồng uyên ruby
  hồng uyên ruby
  sì!!!!!!!
  6 Tháng mười hai 2017
 10. nguyễn cẩmly
  nguyễn cẩmly
  biến.....
  10 Tháng mười hai 2017
-->