Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hot Boy

 1. View previous comments
 2. Hot Boy
  Hot Boy
  HUHU
  22 Tháng mười một 2017
 3. s2no12k3
  s2no12k3
  9 ? 10 ?
  22 Tháng mười một 2017
 4. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  tan xác chưa hiếu méo
  22 Tháng mười một 2017
 5. Hot Boy
  Hot Boy
  trời ơi sao phải đạt đc cả 2 con 10 là sao zậy trời
  23 Tháng mười một 2017
 6. s2no12k3
  s2no12k3
  a 8 vs 9 đã vui kinh khủng rùi .... !
  23 Tháng mười một 2017
 7. Pham Thi Hong Minh
  23 Tháng mười một 2017
 8. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  23 Tháng mười một 2017
 9. Hot Boy
  Hot Boy
  mẹ biểu mún đạt nhất khối thì phải chơi điểm tối đa níu ko thì roi mây sẽ vô mông
  23 Tháng mười một 2017
 10. s2no12k3
  s2no12k3
  ak !
  23 Tháng mười một 2017
 11. Hot Boy
  Hot Boy
  huh u
  23 Tháng mười một 2017
 12. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  khổ thân thằng bé
  23 Tháng mười một 2017
 13. Hot Boy
  Hot Boy
  mà thi giữa kì có quan trọng đâu
  23 Tháng mười một 2017
 14. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  sa mạc lời
  23 Tháng mười một 2017
 15. Hot Boy
  Hot Boy
  hỗn
  23 Tháng mười một 2017
 16. s2no12k3
  s2no12k3
  e a nó cũng bằng tuổi e đó !
  23 Tháng mười một 2017
 17. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  ?@Hot Boy
  23 Tháng mười một 2017
 18. Hot Boy
  Hot Boy
  thì sml đó
  23 Tháng mười một 2017
 19. Hot Boy
  Hot Boy
  biết sml nghĩa đen ko
  23 Tháng mười một 2017
 20. Pham Thi Hong Minh
  23 Tháng mười một 2017
 21. Hot Boy
  Hot Boy
  thui mệt quá
  23 Tháng mười một 2017
 22. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  mệt gì?
  23 Tháng mười một 2017
 23. s2no12k3
  s2no12k3
  2 ng phá tb thế mờ!
  23 Tháng mười một 2017
 24. Hot Boy
  23 Tháng mười một 2017
 25. Hot Boy
  Hot Boy
  tb ??????
  23 Tháng mười một 2017
 26. s2no12k3
  s2no12k3
  thông báo !
  23 Tháng mười một 2017
 27. Hot Boy
  Hot Boy
  mệt mỏi chứ j
  23 Tháng mười một 2017
 28. s2no12k3
  s2no12k3
  uk !
  23 Tháng mười một 2017
 29. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  23 Tháng mười một 2017
 30. Hot Boy
  Hot Boy
  nè sao mk @ đại một ai đó thì sao nó đều có tài khoản của nó mà trong khi ko ai ra tài khoản he
  23 Tháng mười một 2017
 31. Hot Boy
  Hot Boy
  phá tan bành lun hỉ
  23 Tháng mười một 2017
 32. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  phá đê nát càng tốt
  23 Tháng mười một 2017
 33. s2no12k3
  23 Tháng mười một 2017
 34. Hot Boy
  Hot Boy
  23 Tháng mười một 2017
 35. Pham Thi Hong Minh
  23 Tháng mười một 2017
 36. s2no12k3
  s2no12k3
  anh oánh cho bh !
  23 Tháng mười một 2017
 37. Hot Boy
  Hot Boy
  bh ????
  23 Tháng mười một 2017
 38. Hot Boy
  Hot Boy
  e còn nhỏ nên anh đừng vít tắt
  23 Tháng mười một 2017
 39. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  oánh đê lêu lêu
  23 Tháng mười một 2017
 40. Hot Boy
  Hot Boy
  e ko hỉu
  23 Tháng mười một 2017
 41. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  giả ngây vừa thui con
  23 Tháng mười một 2017
 42. Hot Boy
  Hot Boy
  23 Tháng mười một 2017
 43. Hot Boy
  Hot Boy
  chịt đó
  23 Tháng mười một 2017
 44. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  13 tuổi ít hơn chế hihi
  23 Tháng mười một 2017
 45. s2no12k3
  s2no12k3
  13 tuổi ,26/11 lên 14 !
  23 Tháng mười một 2017
 46. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  cung gì nhỉ?
  23 Tháng mười một 2017
 47. s2no12k3
  s2no12k3
  k bt !
  23 Tháng mười một 2017
 48. Hot Boy
  Hot Boy
  thui bye nha
  23 Tháng mười một 2017
 49. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  xem đi ông tướng tui xử nử nè
  23 Tháng mười một 2017
 50. s2no12k3
  s2no12k3
  tui k thích mấy cái í !
  23 Tháng mười một 2017
 51. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  ko thích thì thui ai bắt
  23 Tháng mười một 2017