Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bonechimte

 1. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  Chuyển sang diễn đàn mới à? Thôi! HMF là nhất rồi! Mi nên tập trung vào mỗi HMF thôi, nhiều diễn đàn quá làm j, mi còn hk trên lớp rồi BD đội tuyển nx!
  21 Tháng mười một 2017
 2. Bonechimte
  Bonechimte
  T đâu có chuyển đi đâu dâu^^ dạo này hơi bận thôi^^ có j thì qua hangout nói nhé^^
  21 Tháng mười một 2017
 3. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  Ukm! Còn phải hk nx mà đâu phải ngày nào cx chăm chăm vào HMF là dc đâu!
  21 Tháng mười một 2017
 4. Bonechimte
  Bonechimte
  Uk^^ nói đúng lắm^^
  21 Tháng mười một 2017
 5. Song Joong Ki
  22 Tháng mười một 2017
 6. Bonechimte
  Bonechimte
  =.= có căn cứ nhể. Nói vs nhau mấy câu là yêu ah?
  22 Tháng mười một 2017
 7. Trần Võ Khôi Nguyên
  22 Tháng mười một 2017
 8. Song Joong Ki
  22 Tháng mười một 2017
 9. Bonechimte
  Bonechimte
  =.= muốn đánh nhau?
  22 Tháng mười một 2017
-->