Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mục Phủ Mạn Tước

 1. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  Ai đó nhỉ, t có quen k?
  16 Tháng mười một 2017
 2. Mục Phủ Mạn Tước
  16 Tháng mười một 2017
 3. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  thôi đi, cho t biết tên đi!!!!!
  16 Tháng mười một 2017
 4. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  MD :v t ns trên Hangouts rồi chứ nhỉ?
  16 Tháng mười một 2017
 5. Trần Võ Khôi Nguyên
  Trần Võ Khôi Nguyên
  t quên rồi! đúe nhớ j nx hết
  16 Tháng mười một 2017
-->