Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ohyeah97

 1. Huỳnh Đức Nhật
  16 Tháng mười một 2017
 2. ohyeah97
  ohyeah97
  đừng viết bài phần CD nữa
  để tui lập kỉ lục @@
  16 Tháng mười một 2017
 3. Huỳnh Đức Nhật
  Huỳnh Đức Nhật
  vậy cấm cho ai phá box anh
  16 Tháng mười một 2017
 4. ohyeah97
  ohyeah97
  ok
  lại bl
  =.=
  16 Tháng mười một 2017
 5. Huỳnh Đức Nhật
  16 Tháng mười một 2017
 6. ohyeah97
  ohyeah97
  đùa
  sao cứ ....
  cạn lời
  16 Tháng mười một 2017
-->