Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Bạn có thể đưa link lại được không?
  10 Tháng mười một 2017
 2. GumBALL YY
  GumBALL YY
  Bài 1: Cho tam giác ABC , đường cao AH. Kẻ HD vuông góc với AB, HE vuông góc với AC , M là trung điểm của BC .
  a, CMR: AM vuông góc với DE
  b, I,K lần lượt là trung điểm của HB và HC. Tứ giác IDEK là hình gì ? Vì sao ?
  c, AH cắt DE tại O . Chứng minh tam giác IOK là tam giác vuông
  10 Tháng mười một 2017
 3. GumBALL YY
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Giờ bạn ms đưa, giờ thì mình chuẩn bị đi học!
  10 Tháng mười một 2017
-->