Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Trả lời câu gì hả bạn
  7 Tháng mười một 2017
 2. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Câu vừa nãy ở trong hình vuông ý bạn!
  7 Tháng mười một 2017
 3. MysticHuyen
  MysticHuyen
  À mình vừa trình bày xo.ng
  7 Tháng mười một 2017
 4. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Câu d á? Vậy thôi :p đang lười nhưng vì lời hứa :p
  7 Tháng mười một 2017
 5. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Trình bày xong c mà :)))
  7 Tháng mười một 2017
 6. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  @@ :( Mếu máo :(
  7 Tháng mười một 2017
 7. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Xong câu d bài này thì làm câu c bài kia nha bạn, câu đ bài kia mình ko cần :))
  7 Tháng mười một 2017
 8. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Câu tìm góc không cần á?
  7 Tháng mười một 2017
 9. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Đâu, vẫn cần mà, câu đ ko cần là câu đồng qui ý
  7 Tháng mười một 2017
 10. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Còn bài này là câu d:))
  7 Tháng mười một 2017
 11. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  À à câu đồng quy bạn làm được rồi á? Mình bảo bạn cái câu bạn vừa chép câu c ý bạn trả lời là làm thêm câu d nữa để mình còn trả lời chứ minh sợ bị báo cáo lắm!
  7 Tháng mười một 2017
 12. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Câu đồng qui đc rồi nhưng câu chứng minh đường cao AH đi qua td J chưa đc
  7 Tháng mười một 2017
 13. MysticHuyen
  MysticHuyen
  mà mình vừa trả lời là làm thêm câu đ xong rồi, ban vào trả lời đi :))
  7 Tháng mười một 2017
 14. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Rồi đó!
  7 Tháng mười một 2017
 15. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Câu c bài kia nữa bạn
  7 Tháng mười một 2017
 16. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Link đi bạn :p
  7 Tháng mười một 2017
 17. MysticHuyen
  MysticHuyen
  Minh tag ban vao rui
  7 Tháng mười một 2017