Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tiểu thiên sứ

 1. queson75
  queson75
  tại mi hỏi bạn nớ chớ đâu phải tau
  6 Tháng mười một 2017
 2. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  thế m vào ns xin dùm nak. trên t ns là t thi hóa ròi cchayj vào ns t thêm toán làm chi hả?
  6 Tháng mười một 2017
 3. queson75
  queson75
  hỏi luôn có chết ai đâu
  6 Tháng mười một 2017
 4. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  bx =.=
  -_-
  6 Tháng mười một 2017
 5. tiểu thiên sứ
  tiểu thiên sứ
  -_-
  -_-
  (/-_-\) mmmm
  6 Tháng mười một 2017
 6. queson75
  queson75
  thôi xin cho tau với nha
  tau tắt đây
  6 Tháng mười một 2017
-->