Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. lưu Thu Hà's
  4 Tháng mười một 2017
 2. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Em thay lời cảm ơn bằng nút thích nhé <3
  4 Tháng mười một 2017
 3. hatsune miku##
  hatsune miku##
  4 Tháng mười một 2017
 4. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Sao lại là chụy
  4 Tháng mười một 2017
 5. hatsune miku##
  hatsune miku##
  vậy sao ko phải là chụy
  4 Tháng mười một 2017
 6. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Because i là nam
  4 Tháng mười một 2017
 7. hatsune miku##
  hatsune miku##
  @@ ai chả bit em là nam
  4 Tháng mười một 2017
 8. Quang Trungg
  Quang Trungg
  tHẾ mà gọi là nữ huhu
  4 Tháng mười một 2017
 9. hatsune miku##
  hatsune miku##
  đâu chị viết nhàm mờ sr
  4 Tháng mười một 2017
-->