Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Trường Xuân
  Trường Xuân
  Ai ngủ thì giơ tay lên nào^^
  29 Tháng mười 2017
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ngủ rồi sao giơ tay
  30 Tháng mười 2017
 3. Trường Xuân
  Trường Xuân
  Thế ngủ rồi sao trả lời
  30 Tháng mười 2017
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  oe
  mik chưa ngủ
  nhưng mọi người ngủ rồi sao giơ tay
  30 Tháng mười 2017
 5. Trường Xuân
  Trường Xuân
  Bít là bạn chưa ngủ rồi
  Ý mình là mn ngủ rồi thì cx đâu trả lời câu bạn hỏi dc
  30 Tháng mười 2017
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  uk ha
  quên
  31 Tháng mười 2017
 7. Trường Xuân
  31 Tháng mười 2017
 8. Bong Bóng Xà Phòng
  3 Tháng chín 2018
 9. Kuroko - chan
  3 Tháng chín 2018