Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Thoải mái wá đi
  tuần sau lại thi típ ùi
  chán rữa
  28 Tháng mười 2017
 2. Bong Bóng Xà Phòng
  3 Tháng chín 2018
 3. Kuroko - chan
  3 Tháng chín 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  quay lại quá khứ
  cho hỏi bn ni tên j ế
  27 Tháng chín 2018
 5. Kuroko - chan
  27 Tháng chín 2018