Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn kuroko

 1. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Thi tốt không bạn
  28 Tháng mười 2017
 2. nguyễn kuroko
  nguyễn kuroko
  ổn cậu ạ
  28 Tháng mười 2017
 3. Đặng Thư
  Đặng Thư
  Ừm. Thi môn gì vậy bạn
  28 Tháng mười 2017
 4. nguyễn kuroko
  nguyễn kuroko
  tớ thi :Lý,Hóa,Sinh đó
  lại chuẩn bị thi giữa kì xong thi hsg lý nữa
  29 Tháng mười 2017