Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Linh Chii

 1. Khả Dii
  Khả Dii
  He nhô !!!
  26 Tháng mười 2017
 2. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Mình là Chi-2k3, mình ở Tuyên Quang
  26 Tháng mười 2017
 3. Khả Dii
  Khả Dii
  Mình tên giống bạn, ở Lào Cai nha
  27 Tháng mười 2017
 4. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Hihi, tên giống nhau quá, bạn học gì vậy
  27 Tháng mười 2017
 5. Khả Dii
  Khả Dii
  học gì ????
  27 Tháng mười 2017
 6. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Hì hì, họ gì ? mình viết nhầm
  27 Tháng mười 2017
 7. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Bạn bao nhiêu tuổi vậy
  27 Tháng mười 2017
 8. Khả Dii
  Khả Dii
  mình 2k3 nhaaa
  27 Tháng mười 2017
 9. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Mình thấy hồ sơ bạn ghi là đến từ Thượng Hải :)
  27 Tháng mười 2017
 10. Khả Dii
  Khả Dii
  haaha, tại mình thích thượng hải nên ghi vậy thôi
  27 Tháng mười 2017
 11. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Làm mình tưởng.... Mà bạn có thi HSG không ?
  27 Tháng mười 2017
 12. Khả Dii
  Khả Dii
  mình thi Anh bạn nha
  27 Tháng mười 2017
 13. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Bạn học giỏi anh thế, mình mù tịt anh luôn
  27 Tháng mười 2017