Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chào bạn (đc gặp người nổi tiếng nè)
  24 Tháng mười 2017
 2. Quang Trungg
  Quang Trungg
  đâu
  24 Tháng mười 2017
 3. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Bạn chứ ai
  24 Tháng mười 2017
 4. Quang Trungg
  Quang Trungg
  nổi tiếng vi phạm hihi
  24 Tháng mười 2017
 5. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Còn hơn là mờ nhạt như mình :)
  24 Tháng mười 2017
 6. Quang Trungg
  Quang Trungg
  là sao
  24 Tháng mười 2017
 7. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Kiểu kiểu như là trên diễn đàn, hỏi 10 người thì 9 người biết bạn, còn mình thì hỏi 100 người thì mới có 1 người biết mình í
  24 Tháng mười 2017
 8. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Anh Đạt nhiều hơn
  24 Tháng mười 2017
 9. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Ảnh có khi là 10/10 lun
  24 Tháng mười 2017
 10. Quang Trungg
  Quang Trungg
  đúng vậy mình ít hơn anh đạt
  24 Tháng mười 2017
 11. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Bạn ngầu chẳng kém gì anh Đạt đâu
  24 Tháng mười 2017
 12. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Chỉ sau anh Đạt 1 chút hiih
  24 Tháng mười 2017
 13. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Nhường cho mình tí điểm thành tích đi
  24 Tháng mười 2017
 14. Quang Trungg
  24 Tháng mười 2017
 15. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Có gì đó không đúng ở đây
  24 Tháng mười 2017
 16. Quang Trungg
  24 Tháng mười 2017
 17. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  đtt không tặng dc bạn
  24 Tháng mười 2017
-->