Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà Tuấn Anh Tú

 1. stellaphamvy
  stellaphamvy
  chuyện j
  23 Tháng mười 2017
 2. Hà Tuấn Anh Tú
  Hà Tuấn Anh Tú
  bạn sử dụng máy gì, windows mấy
  23 Tháng mười 2017
 3. stellaphamvy
  23 Tháng mười 2017
 4. Hà Tuấn Anh Tú
  Hà Tuấn Anh Tú
  rồi oke. Bạn có biết cái Biểu tượng ẩn mà ở chỗ cạnh chỗ xem giờ hình mũi tên chỉ lên á
  23 Tháng mười 2017
 5. stellaphamvy
  stellaphamvy
  ko pk chỗ nào
  23 Tháng mười 2017
 6. Hà Tuấn Anh Tú
  Hà Tuấn Anh Tú
  vậy cảm ơn bạn
  24 Tháng mười 2017
 7. stellaphamvy
  stellaphamvy
  ò ko có j
  24 Tháng mười 2017
-->