Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Haizz...mua được mà cứ phải trốn chui trốn lủi
  19 Tháng mười 2017
 2. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Tặng đi anh!!!
  19 Tháng mười 2017
 3. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Để mai...còn bây giờ thì a bất lực @@
  19 Tháng mười 2017
 4. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Ngủ đi anh!
  19 Tháng mười 2017
 5. Toji Takeshi
  Toji Takeshi
  Ukm. A hc thuộc bài để mai thi đã
  19 Tháng mười 2017
-->