Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tôi là ai?

 1. voiiconn
  voiiconn
  sao cậu lại chắc chắn vậy ??
  18 Tháng mười 2017
 2. tôi là ai?
  tôi là ai?
  vì quá chuẩn
  thường sẽ dốt hóa và giỏi ý hjhj
  18 Tháng mười 2017
 3. voiiconn
  voiiconn
  ok dốt hóa :v nhưng toán kug chả giỏi ahihiii
  18 Tháng mười 2017
 4. tôi là ai?
  tôi là ai?
  trời
  ............................
  vj giúp tớ hk lý đy nhen mạch điện
  18 Tháng mười 2017
 5. voiiconn
  voiiconn
  btap cậu có thê đăng lên và m.n sẽ giải đáp mà :p
  18 Tháng mười 2017
 6. tôi là ai?
  tôi là ai?
  ko bao giờ gặp bài nào hỏi ms hỏi chớ giờ cho mik hỏi đoản mạch như thế nào nhỉ
  18 Tháng mười 2017
 7. voiiconn
  voiiconn
  cái này sgk nói rồi mà :v nhỉ
  18 Tháng mười 2017
 8. tôi là ai?
  tôi là ai?
  hjhj hỏi thiệt đó tl đy
  mik đang nghĩ đến 1 cái này bạn tr lời rùi mik ns
  18 Tháng mười 2017
 9. voiiconn
  voiiconn
  nghĩ gì nói đuê cậu ơi :v :v
  18 Tháng mười 2017
 10. tôi là ai?
  tôi là ai?
  mik đang giải thích tại sao trường mình lạ cắt điện tầng 3
  cạu trả lời đê
  18 Tháng mười 2017
 11. voiiconn
  voiiconn
  Khi nối tắt hai cực nguồn điện, điện trở mạch ngoài coi như bằng 0 => hiện tương đoan mạch
  18 Tháng mười 2017
 12. tôi là ai?
  tôi là ai?
  vj chác ko phải rùi
  18 Tháng mười 2017
 13. voiiconn
  voiiconn
  cắt điện việc đó thi sao tớ biết được. mục đích đê làm gì thi phai hoi nhà trg chớ :v
  18 Tháng mười 2017
 14. tôi là ai?
  tôi là ai?
  cắt điện tầng 3 để điện duwois cho nguwoif ta cắm dây máy cưa gạch đó
  mik muốn bít là chắc họ sợ gì mà làm vj
  18 Tháng mười 2017
-->