Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minhhuypro

 1. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  oki bạn
  15 Tháng mười 2017
 2. Minhhuypro
  Minhhuypro
  hihi chào bạn
  15 Tháng mười 2017
 3. Linh's Nguyễn's
  15 Tháng mười 2017
 4. Minhhuypro
  Minhhuypro
  bạn tên gì
  15 Tháng mười 2017
 5. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  mk tên Linh
  15 Tháng mười 2017
 6. Minhhuypro
  Minhhuypro
  mk tên tú
  15 Tháng mười 2017
 7. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  thật kh đó, mk thấy bn viết tên Huy mà
  15 Tháng mười 2017
 8. Minhhuypro
  Minhhuypro
  nick này mình dùng để theo dõi 1 người nên đặt là Minh Huy
  15 Tháng mười 2017
 9. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  bn bao nhiu tuổi
  15 Tháng mười 2017
 10. Minhhuypro
  Minhhuypro
  lớp 8 ^^
  15 Tháng mười 2017