Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trúc Ly sarah

 1. thiennhiangle
  15 Tháng mười 2017
 2. Trúc Ly sarah
  Trúc Ly sarah
  Bn bao nhiêu tuổi? Mk 14
  15 Tháng mười 2017
 3. thiennhiangle
  thiennhiangle
  mình 15
  15 Tháng mười 2017
 4. Trúc Ly sarah
  Trúc Ly sarah
  Chị ở huyện nào vậy??
  15 Tháng mười 2017
 5. thiennhiangle
  thiennhiangle
  chị ở Phú Ninh, em ở đâu??
  15 Tháng mười 2017
 6. Trúc Ly sarah
  Trúc Ly sarah
  Em ở Hiệp Đức
  15 Tháng mười 2017
 7. thiennhiangle
  thiennhiangle
  Quê bạn chị cũng ở đó, nó cũng sắp chuyển về đó rồi
  15 Tháng mười 2017
 8. Trúc Ly sarah
  15 Tháng mười 2017
-->