Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh's Nguyễn's

 1. Blue Plus
  Blue Plus
  #muối báo cáo đấy
  14 Tháng mười 2017
 2. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  thật kh đóa?
  14 Tháng mười 2017
 3. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  mk cũng báo cáo
  14 Tháng mười 2017
 4. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  bn ý bị những lỗi gì ở đâu v? đọc nhưng kh biết ở đâu cả
  14 Tháng mười 2017
 5. Narumi04
  Narumi04
  Na cũng vừa báo cáo.
  #Teambáocáo :v
  14 Tháng mười 2017
 6. Kyanhdo
  Kyanhdo
  Ngày hôm nay đăng kí => điểm cảnh cáo nhiều tới mức vậy lun
  14 Tháng mười 2017
 7. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  haizzz, xuất sắc
  14 Tháng mười 2017
 8. Narumi04
  Narumi04
  @Linh's Nguyễn's ở lớp học tiếng Anh 8, chỗ mami vừa làm xong bài tập ._. mami chỉ biết vậy, chỗ khác mami k rõ ._.
  14 Tháng mười 2017
 9. Blue Plus
  Blue Plus
  Bn đó spam nhiều lắm, gõ như zầy mấy bài iiiiiiiiiiiilllllllll, trả lời mấy câu k l q
  14 Tháng mười 2017
 10. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  văng tục
  14 Tháng mười 2017
 11. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  cạn lời....
  14 Tháng mười 2017
 12. Blue Plus
  Blue Plus
  Chà, e báo cáo nhiều lắm nhưng cx tha bớt, k thì ban rùi
  14 Tháng mười 2017
 13. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  chị Miền xử lí ác liệt ghê
  14 Tháng mười 2017
 14. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  Có ai báo cáo mk vi phạm k rớ???
  14 Tháng mười 2017
 15. Linh's Nguyễn's
  Linh's Nguyễn's
  "Trùm vi phạm" ....#muối rủ lòng thương xót em nó
  14 Tháng mười 2017
 16. Blue Plus
  Blue Plus
  E vs cj Miền hợp tác đó, nhưng chỉ cx tha bớt
  14 Tháng mười 2017
 17. Bé Thiên Bình
  14 Tháng mười 2017
 18. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  hết rồi
  14 Tháng mười 2017
 19. Blue Plus
  Blue Plus
  Bớt rồi đó
  14 Tháng mười 2017
 20. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Chị ấy xóa hết
  14 Tháng mười 2017
 21. Blue Plus
  Blue Plus
  Chắc do ms đó
  14 Tháng mười 2017
 22. Kyanhdo
  Kyanhdo
  Xót thương em nó ghê bn nhỉ!
  Khoan dung, vị tha!
  14 Tháng mười 2017
 23. Narumi04
  Narumi04
  Sao dân tập trung đông đúc vậy, vừa làm vài câu tiếng anh mà thấy thông báo a đống ._.
  14 Tháng mười 2017
 24. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mình cũng báo cáo nữa đấy
  #Teambáocáo :v
  14 Tháng mười 2017
 25. Blue Plus
  14 Tháng mười 2017
-->