Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Thúy Ngần

 1. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  ok, lớp tau có con Ngần điên có. mi mượn k
  13 Tháng mười 2017
 2. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  À mà tau nhớ là lớp tau có Trà điên cx có thôi tau ko cần nữa mô
  13 Tháng mười 2017
 3. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  ờ k cần thì thôi
  13 Tháng mười 2017
 4. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tau cần đề ở con Trà điên á
  13 Tháng mười 2017
 5. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  mi đi mà hỏi hấn chớ ns chi vs tau
  13 Tháng mười 2017
 6. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Thì mi cx đi hỏi hấn chớ ns chi với tau
  13 Tháng mười 2017
 7. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  ơ con ni. mi ns trước mà
  13 Tháng mười 2017
 8. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Mi ns là Ngần điên trc mà sau đó tau ms ns Trà điên mà
  13 Tháng mười 2017
 9. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  đi mà hỏi con ấy điên ấy
  13 Tháng mười 2017
 10. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  ngủ đây( phẫn nộ)
  13 Tháng mười 2017
 11. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Ờ ngủ đi con điên ấy
  13 Tháng mười 2017
 12. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  ngần ới..........mỗi khi nhận tin nhắn của tau, tim mi có đập thình thịch hăm
  14 Tháng mười 2017
 13. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Hả cái gì ?
  15 Tháng mười 2017
 14. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ảnh lúa thế
  22 Tháng mười 2017
 15. Hana Sakura
  Hana Sakura
  mk cx cần
  22 Tháng mười 2017
 16. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  23 Tháng mười 2017
 17. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tau đk cho nhé
  23 Tháng mười 2017
 18. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mà mi ôn đc chi chưa
  23 Tháng mười 2017
 19. Hana Sakura
  Hana Sakura
  no, t đk xong r đó
  23 Tháng mười 2017
 20. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mi vô hoc24 gửi mật khẩu vs tên đăng nhập qua cho tau nha
  23 Tháng mười 2017
 21. Hana Sakura
  23 Tháng mười 2017
 22. Hana Sakura
  23 Tháng mười 2017
 23. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  thuộc hết cấu trúc chưa
  23 Tháng mười 2017
 24. Hana Sakura
  Hana Sakura
  trời đất, cái huyện lm ăn kiểu j, lm t mất 1 buổi hok
  23 Tháng mười 2017
 25. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tau cx rứa. Kiểu ni chép bài liệt luôn
  23 Tháng mười 2017
 26. Hana Sakura
  23 Tháng mười 2017
 27. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  23 Tháng mười 2017
 28. Hana Sakura
  Hana Sakura
  nhởi
  23 Tháng mười 2017
 29. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nhởi chi sướng hẹ
  23 Tháng mười 2017
 30. Hana Sakura
  Hana Sakura
  nhởi lén, đag ngồi nhởi...sách trên bàn học
  23 Tháng mười 2017
 31. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Rứa là nhởi máy tính chi
  23 Tháng mười 2017
 32. Hana Sakura
  23 Tháng mười 2017
 33. Hana Sakura
  Hana Sakura
  mi ms thay avata ak, hình ny phổ biến quá r tề, lâu r, tau kiếm hình khác cho
  23 Tháng mười 2017
 34. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Thôi tau xuống nha
  23 Tháng mười 2017
 35. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Ko cần mô phổ biến ms hợp mốt
  23 Tháng mười 2017
 36. Hana Sakura
  Hana Sakura
  xưa r, k đẹp nựa
  23 Tháng mười 2017
 37. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nhung ơi chiều ni có học thêm ko
  27 Tháng mười 2017
 38. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  On muộn ri. Ngủ Đi
  29 Tháng mười 2017
 39. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau tưởng là mi ko on
  29 Tháng mười 2017
 40. Hana Sakura
  30 Tháng mười 2017
 41. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  cần luôn ko ?
  30 Tháng mười 2018
-->