Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. Hoàng Anh Minh
  Hoàng Anh Minh
  ở đây thì không nói về viết thư cho ai cả chỉ cần sau 20 năm về thăm lại trường cũ cái đó là chính
  11 Tháng mười 2017
 2. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Đoạn hay bài văn vậy Minh?
  11 Tháng mười 2017
 3. Hoàng Anh Minh
  Hoàng Anh Minh
  trong cái bài viết số 2 đề 1 có nói là hãy viết thư cho 1 người nào đó
  nhưng cô giáo của mình bảo là chỉ cần nói đến chủ đề chính là 20 năm sau về thăm lại trường cũ thôi
  11 Tháng mười 2017
 4. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Oki, cần gấp không, xíu Đạt làm , có thể mai xong! Đạt làm vào giấy!
  11 Tháng mười 2017
 5. Hoàng Anh Minh
  Hoàng Anh Minh
  mình đang cần rất gấp
  11 Tháng mười 2017
-->