Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lặng~

 1. Lặng~
  Lặng~
  morning~~^^~~
  11 Tháng mười 2017
 2. Huỳnh Đức Nhật
  11 Tháng mười 2017
 3. Lặng~
  Lặng~
  thằng nhóc hỗn láo~~~ muốn ăn đập hả??
  11 Tháng mười 2017
 4. cậu là của tớ???
  11 Tháng mười 2017
 5. Lặng~
  Lặng~
  11 Tháng mười 2017
 6. cậu là của tớ???
  cậu là của tớ???
  nè mi nghĩ ah là nữ hả
  anh giống vj s
  11 Tháng mười 2017
 7. Lặng~
  Lặng~
  chả thế, đồ đàn bà xấu xa~~
  11 Tháng mười 2017
 8. cậu là của tớ???
  cậu là của tớ???
  hở nam nhen
  ko nhìn giới tính à
  11 Tháng mười 2017
 9. Lặng~
  Lặng~
  đồ đàn bà ngu rốt bùn xỉn xấu tính hâm hấp chập mạnh thần kinh ko ổn định~~
  11 Tháng mười 2017
-->