Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lý Dịch

 1. linhntmk123
  linhntmk123
  uk bn mà bn thi chưa vậy
  10 Tháng mười 2017
 2. Lý Dịch
  Lý Dịch
  ban huyện nào zậy ở huyện mk chư thi khoảng 11 thang nữa thi nha
  10 Tháng mười 2017
 3. linhntmk123
  linhntmk123
  mk ở tân kỳ bn mk 24/ 10 thi định hỏi xin đề
  10 Tháng mười 2017
 4. Lý Dịch
  Lý Dịch
  v: bạn hóa à mk cx vậy mk sao nhà bạn thi sớm thế đề thì mk cx down mạng thôi tuần sau đội tuyển mk ms lm đề
  10 Tháng mười 2017
 5. linhntmk123
  linhntmk123
  à vậy à cùng nhau thi tốt vậy
  10 Tháng mười 2017
 6. Lý Dịch
  Lý Dịch
  umk mà sao cùng 1 tỉnh đều thi tỉnh 1 1 thời điểm mk sao cho bạn thi sớm hơn 1 tuần vậy
  10 Tháng mười 2017
 7. linhntmk123
  linhntmk123
  ôn thi sớm bn huyện nào vậy
  10 Tháng mười 2017
 8. Lý Dịch
  Lý Dịch
  Thanh chương
  10 Tháng mười 2017
 9. linhntmk123
  linhntmk123
  trong này có ai cùng tuổi vs chúng ta ko nhỉ???
  10 Tháng mười 2017
 10. Lý Dịch
  Lý Dịch
  yess nhìu lắm có đứa bạn thân của mk là Tmol hóa
  10 Tháng mười 2017
 11. linhntmk123
  linhntmk123
  ồ tiểu đoàn thanh chương đỉnh vậy
  10 Tháng mười 2017
 12. Lý Dịch
  Lý Dịch
  v: mình hk dốt lắm
  10 Tháng mười 2017
 13. linhntmk123
  linhntmk123
  dc thi là có cơ hội rùi cố gắng lên là okkkkkk
  10 Tháng mười 2017
 14. Lý Dịch
  Lý Dịch
  hjhj chaizo
  10 Tháng mười 2017
 15. linhntmk123
  linhntmk123
  chaizzzzzzzzooooooooooo
  10 Tháng mười 2017
-->