Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mục Phủ Mạn Tước

 1. queson75
  queson75
  tau còn 2 ý nữa
  8 Tháng mười 2017
 2. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  B4 hình xog all chưa em
  Bày chị điiiii :V chị còn mỗi bài ấy
  8 Tháng mười 2017
 3. queson75
  queson75
  bài nớ mà ko làm được á câu b hay c
  tau còn câu 6b hình
  8 Tháng mười 2017
 4. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  T chưa vẹ hình b4
  Mà mần răng bày luôn đi :v
  8 Tháng mười 2017
 5. queson75
  queson75
  4a lấy trung điểm CD là được
  4b mỗi cái quy về AH.AD
  4c dựa vô pitago va tgAME đồng dạng tg EBD
  8 Tháng mười 2017
 6. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  Ừ để t vẹ hình
  1b mần răg
  8 Tháng mười 2017
 7. queson75
  queson75
  thay vào tạo 2 bình phương thôi
  8 Tháng mười 2017
 8. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  Làm full tau cấy
  Đánh công thức luôn cho sành điệu
  8 Tháng mười 2017
-->