Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Thúy Ngần

 1. Nhị Tiếu Khuynh Quốc
  Nhị Tiếu Khuynh Quốc
  *bụt* lm s con buồn?
  7 Tháng mười 2017
 2. Đình Hải
  Đình Hải
  Chu choa, cuối tuần mà ngồi buồn ở đây là sao nè em? Vào box Cộng đồng quẩy cùng mọi người đi em ơi :D
  7 Tháng mười 2017
 3. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  thất tình hả má
  13 Tháng mười 2017
 4. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tình có mô mà thất
  Buồn vì ko lm đc bài thôi
  13 Tháng mười 2017
 5. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ai lm mi buồn, khai ra!!!
  23 Tháng mười 2017
 6. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  bài làm tau buồn
  23 Tháng mười 2017
 7. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ui zui ui!!!!!
  23 Tháng mười 2017
 8. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  ơi trời ơi thì nói là rứa đi
  23 Tháng mười 2017
 9. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mà mi học thuộc bài kiều ở lầu ngưng bích chưa
  23 Tháng mười 2017
 10. Hana Sakura
  Hana Sakura
  chưa
  23 Tháng mười 2017
 11. Hana Sakura
  Hana Sakura
  đag ôn thi
  23 Tháng mười 2017
 12. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau ms thuộc đc câu đầu tiên
  23 Tháng mười 2017
 13. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mà mai mi nghỉ hay đi học
  23 Tháng mười 2017
 14. Hana Sakura
  Hana Sakura
  đi, mi cx rứa ak
  23 Tháng mười 2017
 15. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  23 Tháng mười 2017
-->