Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Ye Ye
  Ye Ye
  Why???
  7 Tháng mười 2017
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chuyện là sáng nay cô nhóm em làm thí nghiệm, rồi một đứa xông xáo chạy vào làm, ai dè nó làm sai, và giúp nhóm đạt 0 điểm...
  7 Tháng mười 2017
 3. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Đúng là 'Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội của mình ngu như heo'
  7 Tháng mười 2017
 4. Ye Ye
  Ye Ye
  'Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội của mình ngu như heo'
  câu này hay đấy
  khổ thân, để lần sau gỡ điểm cx đc mà
  7 Tháng mười 2017
-->