Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hana Sakura

 1. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nhung ơi lên mạng mà tìm đầy đề để làm
  6 Tháng mười 2017
 2. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tìm đề ht thôi, mấy đềnớ trong hoàng xuân hãn đầy, mắc cấy nỏ có đè năm ngoái của ta
  6 Tháng mười 2017
 3. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  ờ rứa mới nói
  6 Tháng mười 2017
 4. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mi hỏi thử có ai hk trường HXH ko nà
  6 Tháng mười 2017
 5. Hana Sakura
  Hana Sakura
  có 1 thằng mắc cấy hấn quăng đề mô nỏ tìm đc nựa
  lên website hxh rồi mak vẫn k có
  6 Tháng mười 2017
 6. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  rứa mi thuộc hết cấu trúc chưa
  6 Tháng mười 2017
 7. Hana Sakura
  Hana Sakura
  cấu trúc thì no never tuộc hheets đc, đang lm sách tham khảo cho nhớ
  6 Tháng mười 2017
 8. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau cx đã thuộc mô
  6 Tháng mười 2017
 9. Hana Sakura
  6 Tháng mười 2017
 10. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  rứa mà cx cười đc
  mi dạm con Trà đi tệ , đang khóc bên a
  6 Tháng mười 2017
 11. Hana Sakura
  Hana Sakura
  viết đc bài luận mô chưa
  6 Tháng mười 2017
 12. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tau bt rồi, hỏi rồi mak
  6 Tháng mười 2017
 13. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  chưa viết bài luận mô cả
  6 Tháng mười 2017
 14. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tau đang ngồi tra đây có khi mô viết về áo dài k hè
  6 Tháng mười 2017
 15. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau cx ko bt nữa
  6 Tháng mười 2017
 16. Hana Sakura
  Hana Sakura
  fai phòng ngừa cấy đạ
  6 Tháng mười 2017
 17. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  làm bt toán xong chưa
  8 Tháng mười 2017
 18. Hana Sakura
  Hana Sakura
  đag lm
  8 Tháng mười 2017
 19. Hana Sakura
  Hana Sakura
  dồn 3 bựa rồi chưa lm, ak tau có đề thi tỉnh năm ngoái rồi
  8 Tháng mười 2017
 20. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau cũng đang làm
  8 Tháng mười 2017
 21. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  đề thi tỉnh ở mô ra
  8 Tháng mười 2017
 22. Hana Sakura
  Hana Sakura
  năm ngoái, tau in ra đây rồi, mai tau đưa đi cho coi vs, tau có cả đề của thạch hà năm ni nựa, ms thi đây đó
  8 Tháng mười 2017
 23. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  uk. Mai đem đi tau coi
  9 Tháng mười 2017
 24. Hana Sakura
  Hana Sakura
  khi sáng tau có đưa nhưng no dc đổi chỗ nên thôi
  9 Tháng mười 2017
 25. Hana Sakura
  Hana Sakura
  mai chữa cx đc
  9 Tháng mười 2017
 26. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  9 Tháng mười 2017
 27. Hana Sakura
  9 Tháng mười 2017
 28. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nhung ơi mai dự giờ GDCD đó mi có đi học ko
  11 Tháng mười 2017