Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Thúy Ngần

 1. View previous comments
 2. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  năng lại rứa
  5 Tháng mười 2017
 3. Hana Sakura
  Hana Sakura
  nt ms đạt tiêu chuẩn, no đc ngủ sớm
  5 Tháng mười 2017
 4. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  5 Tháng mười 2017
 5. Hana Sakura
  Hana Sakura
  thôi rứa ngủ đi, tau cx off mak hok đây
  5 Tháng mười 2017
 6. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  off ở đâu
  tau chộ mi đang xem nớ mà
  5 Tháng mười 2017
 7. Hana Sakura
  Hana Sakura
  hihi, tau định of nhưng mak lại cần tra vài thứ, mi chưa ngủ ak
  5 Tháng mười 2017
 8. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  thôi tau ngủ đê ngủ ngon nha !!!!
  5 Tháng mười 2017
 9. Hana Sakura
  Hana Sakura
  uk, pp
  5 Tháng mười 2017
 10. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  khi sáng có ai nhắc tau ko. Tau hắt xì 3-4 cấy
  Mà tiếng anh có thi vòng 2 ko
  6 Tháng mười 2017
 11. Hana Sakura
  Hana Sakura
  k
  mi bị quên lẵng rồi, lớp khi sáng trống hoắc
  6 Tháng mười 2017
 12. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  rứa à
  tiếng anh có thi vòng 2 ko
  6 Tháng mười 2017
 13. Hana Sakura
  Hana Sakura
  k bt nựa, thi v2 tau hại lắm, cle k mô
  6 Tháng mười 2017
 14. Hana Sakura
  Hana Sakura
  mi thử lên web phòng gd đt đức thọ coi thử cấy
  6 Tháng mười 2017
 15. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  6 Tháng mười 2017
 16. Hana Sakura
  Hana Sakura
  nỏ có mi ak
  6 Tháng mười 2017
 17. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  nỏ à rứa thì mà năng hè
  6 Tháng mười 2017
 18. Hana Sakura
  Hana Sakura
  bựa sau thi v2 nựa
  8 Tháng mười 2017
 19. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tau biết rồi mà mai mi đem vở ghi văn đi tau mượn cấy nha bựa nớ tau nghỉ tau chưa chép được
  8 Tháng mười 2017
 20. Hana Sakura
  8 Tháng mười 2017
 21. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  dừ mi bỏ vô cặp luôn đi mai tau chép ở lớp luôn để về nhà mi còn hk bài cũ nữa
  8 Tháng mười 2017
 22. Hana Sakura
  Hana Sakura
  đc rồi, mắc cấy hại mi k đọc đc chữ tau, bựa nớ buồn zzz nên viết như gà bới
  8 Tháng mười 2017
 23. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  chữ mi tau hiểu quá mà tau dịch ra đc
  8 Tháng mười 2017
 24. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ok, rứa nghe hơi đau lòng nhưng cx đc
  8 Tháng mười 2017
 25. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau hiểu có nghĩa là chữ mi viết tau hiểu đc chơ ko phải chữ mi xấu chỉ mỗi tội là chữ dày
  8 Tháng mười 2017
 26. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mà bựa đi thi về mẹ mi chữa đề chấm cho mi khoảng mấy điểm
  8 Tháng mười 2017
 27. Hana Sakura
  Hana Sakura
  T^T
  ...................................!
  8 Tháng mười 2017
 28. Hana Sakura
  Hana Sakura
  cạn lời nên chưa chựa nổi hết đề, bt năng đ cx kém
  8 Tháng mười 2017
 29. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau bị chị nói là ngu . Bày bao nhiêu lần rồi mà ko nghe
  8 Tháng mười 2017
 30. Hana Sakura
  Hana Sakura
  me too
  8 Tháng mười 2017
 31. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  thì ra là cx giống tau
  8 Tháng mười 2017
 32. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  bựa nớ có bài mô mi ko làm đươc ko tau có 1 bài dịch sai đề té rồi ko đúng từ mô
  8 Tháng mười 2017
 33. Hana Sakura
  Hana Sakura
  đầy, khoanh mò cả
  8 Tháng mười 2017
 34. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  ko ý tau là nguyên một bài tất cả các câu nà
  8 Tháng mười 2017
 35. Hana Sakura
  Hana Sakura
  lm mò, câu dc câu k bt
  8 Tháng mười 2017
 36. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  9 Tháng mười 2017
 37. Hana Sakura
  9 Tháng mười 2017
 38. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  cười chi mà cười
  9 Tháng mười 2017
 39. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tại buồn cười
  9 Tháng mười 2017
 40. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  buồn mà còn cười đc con ni hay
  9 Tháng mười 2017
 41. Hana Sakura
  Hana Sakura
  kkkkkkk
  9 Tháng mười 2017
 42. Hana Sakura
  Hana Sakura
  mắc cười, đc chửa má
  9 Tháng mười 2017
 43. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  9 Tháng mười 2017
 44. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ns theo dân bắc nak
  9 Tháng mười 2017
 45. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tau dân Hà Tĩnh tau ko hiểu
  9 Tháng mười 2017
 46. Hana Sakura
  Hana Sakura
  xì, cố tình nak
  9 Tháng mười 2017
 47. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  cố tình mô tau cố ý À
  vô nick con trà nt đi
  9 Tháng mười 2017
 48. Hana Sakura
  9 Tháng mười 2017
 49. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mai học bài thứ mấy hè
  mà chiều ni có học ko
  10 Tháng mười 2017
 50. Hana Sakura
  Hana Sakura
  k, chiều mai hok,mai thì tất nhiên hok bài t3 chơ t mấy nựa
  23 Tháng mười 2017
 51. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tau hỏi hơn 13 ngày rồi dừ mi ms trả lời
  23 Tháng mười 2017