Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hana Sakura

 1. Hana Sakura
  Hana Sakura
  lm j vậy
  5 Tháng mười 2017
 2. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  theo dõi rồi mới đọc tin nhắn của bà nè
  thấy ngày sinh là biết bà rồi
  5 Tháng mười 2017
 3. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  mà thứ 7 thi tốt nha
  5 Tháng mười 2017
 4. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tau mai có đi hok mi ak
  5 Tháng mười 2017
 5. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tau cx chúc mi thi tốt
  5 Tháng mười 2017
 6. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau nghỉ hay mi nghỉ cho vui
  5 Tháng mười 2017
 7. Hana Sakura
  Hana Sakura
  nỏ đc tau mai vẫn fai đi
  5 Tháng mười 2017
 8. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  5 Tháng mười 2017
 9. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  5 Tháng mười 2017
 10. Hana Sakura
  5 Tháng mười 2017
 11. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  đi thi về răng
  7 Tháng mười 2017
 12. Hana Sakura
  Hana Sakura
  tau k lm đc bài mi ưi, huhu
  7 Tháng mười 2017
 13. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  Mẹ ns chi k
  7 Tháng mười 2017
 14. Hana Sakura
  Hana Sakura
  Có, nạt
  7 Tháng mười 2017
 15. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  bị nạt nhiều ko Nhung
  7 Tháng mười 2017
 16. Hana Sakura
  23 Tháng mười 2017
-->