Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hells Angels

 1. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  5 Tháng mười 2017
 2. Fighting_2k3_
  Fighting_2k3_
  Mi no bt thật AK.
  5 Tháng mười 2017
 3. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Tau ko bt thật mà
  Mi bt à
  là ai
  nói đi
  6 Tháng mười 2017
 4. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ủa ai là sứ giả từ địa ngục z
  23 Tháng mười 2017
 5. Hana Sakura
  Hana Sakura
  hấn cx nỏ bt haha
  23 Tháng mười 2017
 6. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  tau chịu mi ơi người lạ
  23 Tháng mười 2017
 7. Hana Sakura
  Hana Sakura
  t chộ hấn no khi mô on cr
  23 Tháng mười 2017
 8. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  on dc mấy bựa đầu
  23 Tháng mười 2017
 9. Hana Sakura
  Hana Sakura
  ukm
  mi coi cái đề vũ quang t cho m chưa
  23 Tháng mười 2017
 10. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  23 Tháng mười 2017
 11. Hana Sakura
  Hana Sakura
  coi đi dễ như đề lops7
  23 Tháng mười 2017
 12. Nguyễn Thị Thúy Ngần
  Nguyễn Thị Thúy Ngần
  uk thôi ngủ đi tau đi ngủ đê
  23 Tháng mười 2017
 13. Hana Sakura
  24 Tháng mười 2017
-->