Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toshiro Koyoshi

 1. Trương Khánh Hoàng
  Trương Khánh Hoàng
  Nội quy của diễn đàn đâu nói ra xem nầu !
  Mình có cám ơn ai đâu, mà mình có cám ơn đi chăng nữa bạn có quyền j nói mình vi phạm) ! Nên nhớ là bạn thua mình 3 tuổi, đừng có đăng dại đăng dột nghe chưa !
  5 Tháng mười 2017
 2. Trương Khánh Hoàng
  Trương Khánh Hoàng
  Nể lắm mới gọi bằng "bạn" nghe chưa
  5 Tháng mười 2017
 3. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Mình có cho người xoá rồi!
  5 Tháng mười 2017
 4. Trương Khánh Hoàng
  Trương Khánh Hoàng
  Wa, Sợ quá ! Thử đi xem nầu !
  7 Tháng mười 2017
 5. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  12 Tháng mười 2017
 6. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Chị đúng là tốt nhất!
  13 Tháng mười 2017
 7. Trương Khánh Hoàng
  Trương Khánh Hoàng
  Có lẽ là bạn đúng, nhưng mình thấy nó bl ghét quá nên nói vậy thôi !
  13 Tháng mười 2017