Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Suga JacksonYi

 1. Khả Dii
  Khả Dii
  TFBoys ????TDT???
  3 Tháng mười 2017
 2. Suga JacksonYi
  Suga JacksonYi
  = =" ............??
  3 Tháng mười 2017
 3. KarJackRoy
  KarJackRoy
  ồ...xin chào
  3 Tháng mười 2017
 4. Suga JacksonYi
  4 Tháng mười 2017