Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhật Linh 2k3

 1. Nhật Linh 2k3
 2. Nhật Linh 2k3
 3. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Yeah. Minh đây!
  2 Tháng mười 2017
 4. Hồng đậu
  Hồng đậu
  Đắng quá
  Tg quên bà chị
  2 Tháng mười 2017
 5. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Tại e nhầm ấn enter thoi
  @Ngọc Đạt Khi nào có CLB tranh biện thì chém gió tiếp nhé
  2 Tháng mười 2017
 6. Hồng đậu
  Hồng đậu
  Hế, ns cho thật
  2 Tháng mười 2017
 7. Ngọc Đạt
  2 Tháng mười 2017
 8. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  thật mà ấn nhầm
  2 Tháng mười 2017
 9. Hồng đậu
  Hồng đậu
  :)))
  Cuộc đời vẫn đẹp sao
  Bà chị dg bực
  Nên , thôi tha
  Chứ nếu mà đi xả là mày nát wall đấy
  2 Tháng mười 2017
 10. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ấy giời tưởng j
  2 Tháng mười 2017
 11. Hồng đậu
  Hồng đậu
  Mún ban thêm hả
  2 Tháng mười 2017
 12. Hồng đậu
  Hồng đậu
  2 Tháng mười 2017
 13. Nhật Linh 2k3
  2 Tháng mười 2017
 14. Tuệ Mặc Khiết
  Tuệ Mặc Khiết
  E hèm, một sựu trở lại tay không ak? Quà trung thu em đâu.? =="
  3 Tháng mười 2017
 15. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Ăn cái j đây?
  3 Tháng mười 2017
 16. Tuệ Mặc Khiết
  Tuệ Mặc Khiết
  Kẹo.!!!!!!!
  5 Tháng mười 2017
 17. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  ăn kẹo sâu răng đấy
  5 Tháng mười 2017