Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi aooyuki@gmail.com

 1. Mục Phủ Mạn Tước
  27 Tháng chín 2017
 2. aooyuki@gmail.com
  aooyuki@gmail.com
  rep hồi nào nhanh vậy
  27 Tháng chín 2017
 3. Mục Phủ Mạn Tước
  27 Tháng chín 2017
 4. Khả Dii
  Khả Dii
  Out of that family...Nghiêm trọng...Serious!!
  28 Tháng chín 2017
 5. Oahahaha
  Oahahaha
  ...
  Em à
  Family ở đây là dd đó a :vv
  Ker và kei bỏ dd rồi :((
  25 Tháng mười một 2017
 6. Khả Dii
  Khả Dii
  thảo nào....
  25 Tháng mười một 2017
-->