Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Blue Plus

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  m bảo lap 2 nick còn j
  24 Tháng chín 2017
 2. Yêu HM
  Yêu HM
  wtf
  24 Tháng chín 2017
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  chết vì ngu
  24 Tháng chín 2017
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Hóa ra lập 2 nick là bị ban à, giờ mới biết
  25 Tháng chín 2017
 5. Dương Thảoo
  25 Tháng chín 2017
-->