Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Thiên Bình

 1. View previous comments
 2. s2no12k3
  s2no12k3
  Lúc đầu a cũng thế ! nhưng sau những nỗ lực để nhét cái bảng vào trong bộ nhớ chật chội thì học nhẹ hẳn !
  28 Tháng chín 2017
 3. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Tại em lười thui
  28 Tháng chín 2017
 4. s2no12k3
  s2no12k3
  vậy thì rèn luyện để hết lười đi nào !
  28 Tháng chín 2017
 5. Bé Thiên Bình
  28 Tháng chín 2017
 6. s2no12k3
  s2no12k3
  hix,sắp lên cơn lười !
  28 Tháng chín 2017
 7. Bé Thiên Bình
  28 Tháng chín 2017
 8. s2no12k3
  s2no12k3
  @_@
  28 Tháng chín 2017
 9. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  làm sinh chưa
  28 Tháng chín 2017
 10. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Lười....Mai làm
  28 Tháng chín 2017
 11. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  khi nớ cô nói răng hầy
  28 Tháng chín 2017
 12. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Nói răng? CÔ nói cả nhả? hỏi đoạn mô?
  28 Tháng chín 2017
 13. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  quên mất
  28 Tháng chín 2017
 14. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Đoạn mô
  28 Tháng chín 2017
 15. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  lúc đầu là nguyên nhân sau là chi hầy
  28 Tháng chín 2017
 16. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Nguyên nhân...chi nỏ nhớ...:V
  28 Tháng chín 2017
 17. s2no12k3
  s2no12k3
  a k dịch tiếng địa phương(chắc là Nghệ Tĩnh )các e đc đâu !Dùng tiếng toàn dân đi !
  28 Tháng chín 2017
 18. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Ahyhy! Nghệ An anh ơi!
  28 Tháng chín 2017
 19. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  đồng hương dùng thế cho gần gũi
  28 Tháng chín 2017
 20. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Ahyhy đúng rồi á
  28 Tháng chín 2017
 21. s2no12k3
  s2no12k3
  uk !Vì lần trước a cũng nghe mấy bác của a ở nghệ an cũng ns 1 số tiếng như thế !
  28 Tháng chín 2017
 22. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  mô , tê , răng, rứa ,chi, ... dễ hiểu mà
  28 Tháng chín 2017
 23. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Răng ở trong miệng
  Mô: mô hình
  Tê: tê giác
  Chi: con chi chi
  ...
  28 Tháng chín 2017
 24. s2no12k3
  s2no12k3
  a k hiểu ý nghĩa của những từ đó cho lắm !
  28 Tháng chín 2017
 25. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Mô = đâu?
  Răng = tại sao?
  Rứa = như thế
  Chi = sao vậy?
  28 Tháng chín 2017
 26. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  chắc chỉ có người Nghệ mới hiểu thôi
  28 Tháng chín 2017
 27. s2no12k3
  s2no12k3
  uk !
  28 Tháng chín 2017
 28. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  ở trường cô giáo còn nói mô, tê, răng, rứa....mà
  28 Tháng chín 2017
 29. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Nghệ An đất học mà. Tiếng phương nào cũng hiểu mà các phương khác lại không hiểu tiếng Nghệ
  28 Tháng chín 2017
 30. s2no12k3
  s2no12k3
  ai hỉu tiếng nam hông zậy !
  28 Tháng chín 2017
 31. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  tiếng nghệ an nặng quá nên người miền bắc , miền nam k nghe được
  28 Tháng chín 2017
 32. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Em biết tiếng nam nè
  28 Tháng chín 2017
 33. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  ông vào trong nam rồi phải không
  28 Tháng chín 2017
 34. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Âk, vào rồi
  28 Tháng chín 2017
 35. s2no12k3
  s2no12k3
  uk !mk có vào 1 tuần vào kì nghỉ hè năm ngoái !
  28 Tháng chín 2017
 36. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  giọng miền tây khó nghe hơn
  28 Tháng chín 2017
 37. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Xưng anh luôn đi anh ơi. Bọn em bằng tuổi nhau mà
  28 Tháng chín 2017
 38. s2no12k3
  s2no12k3
  xưng mk bn có nó thân thiết thui mà !
  28 Tháng chín 2017
 39. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Xưng theo thứ tự nó lịch sự hưn
  28 Tháng chín 2017
 40. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  Huyền nhớ đi coi có cấy chi để tớ làm mồ ? Please!
  28 Tháng chín 2017
 41. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  bài tập á? Nhiều lắm. Môn gì?
  28 Tháng chín 2017
 42. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  để hỏi thủy thử coi?
  28 Tháng chín 2017
 43. Hồ Thị Phú
  28 Tháng chín 2017
 44. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  răng lại hỏi thủy
  28 Tháng chín 2017
 45. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  thủy nhớ giai chắc vẫn nhớ
  28 Tháng chín 2017
 46. Bé Thiên Bình
  28 Tháng chín 2017
 47. Hồ Thị Phú
  Hồ Thị Phú
  học đây khi nại dừ buôn chuyện quên học
  28 Tháng chín 2017
 48. Bé Thiên Bình
  28 Tháng chín 2017
 49. s2no12k3
  s2no12k3
  ahuhu !sập tb !
  28 Tháng chín 2017
 50. Bé Thiên Bình
  Bé Thiên Bình
  Ngủ đi anh ơi!
  Ngủ để có sức khỏe online diễn đàn nha
  28 Tháng chín 2017
 51. s2no12k3
  s2no12k3
  a đang lm bt nha !
  28 Tháng chín 2017
-->