Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Blue Plus

 1. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Pokemon ^^
  24 Tháng chín 2017
 2. Blue Plus
  Blue Plus
  là sao? buồn or vui
  24 Tháng chín 2017
 3. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Là vui ^^
  24 Tháng chín 2017
 4. Blue Plus
  Blue Plus
  okie
  24 Tháng chín 2017
 5. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Hỏi thế là ý gì hả
  24 Tháng chín 2017
-->