Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hinachigo

 1. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Vâng m
  23 Tháng chín 2017
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  vâng??
  23 Tháng chín 2017
 3. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Rồi m
  23 Tháng chín 2017
 4. Hinachigo
  Hinachigo
  ảnh.....
  23 Tháng chín 2017
 5. Blue Plus
  Blue Plus
  lm sao mà 45 ng lên HS tiến bộ í, để có ng chơi
  23 Tháng chín 2017
 6. Hinachigo
  Hinachigo
  chơi cái j z
  23 Tháng chín 2017
 7. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Chơi cái gì ạ
  23 Tháng chín 2017
-->