Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yêu HM

 1. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Super Lover
  21 Tháng chín 2017
 2. Yêu HM
  Yêu HM
  :v có 1 cái thôi vậy :v
  21 Tháng chín 2017
 3. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Vâng bác à pokemon ^^
  21 Tháng chín 2017
 4. Yêu HM
  Yêu HM
  :v Chòi cái đó coi òi
  21 Tháng chín 2017
 5. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Xem phần mới chưa Sun and Moon có 42 tập rồi
  21 Tháng chín 2017
 6. Yêu HM
  Yêu HM
  :v cái nớ chưa coi
  21 Tháng chín 2017
 7. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Biết mờ hay lắm lun không có hội quán
  21 Tháng chín 2017
 8. Yêu HM
  Yêu HM
  Còn cái nớ nữa hok :v
  21 Tháng chín 2017
 9. linhlinh967
  21 Tháng chín 2017
 10. Toshiro Kiyoshi
  Toshiro Kiyoshi
  Còn mờ
  21 Tháng chín 2017
 11. Yêu HM
  Yêu HM
  21 Tháng chín 2017
 12. linhlinh967
  linhlinh967
  Oni
  Boku no hero âcdemia
  Tthucsw tỉnh ở tg khác
  21 Tháng chín 2017
 13. Yêu HM
  Yêu HM
  WTF cái phim đó :v (thôi bỏ qua)
  21 Tháng chín 2017
 14. Yêu HM
  Yêu HM
  Còn phim nào hok ;)), t chỉ lại :v
  21 Tháng chín 2017
 15. linhlinh967
  linhlinh967
  phim đó là phim nào
  aho girl
  21 Tháng chín 2017
 16. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  lớp học ám sát , SAO ....
  22 Tháng chín 2017
-->