Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sáng Bùi

 1. Sáng Bùi
  Sáng Bùi
  Hiệu điện thế tối đa của R1 và R2 lần lượt là U1 và U2, vì hai điện trở mắc song song nên hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch bằng giá trị nhỏ nhất của U1 và U2
  21 Tháng chín 2017
 2. toilatot
  toilatot
  // thì u1=u2=u............
  mà ta thấy giả sủ tính ra u1max=30 u2max=10 ta sẽ chọn 10 ..vì? do mắc // hđt = nhau tại mỗi ddiemr nếu chọn 30 thì cái 1 bt nhưng cái 2 hư/////còn chọn cái 10 thì ngược lại
  21 Tháng chín 2017
 3. Sáng Bùi
  Sáng Bùi
  nhỏ nhất tại sao lại là max vậy bạn
  21 Tháng chín 2017
 4. Sáng Bùi
  Sáng Bùi
  mình hiểu rồi, mình xin lỗi bạn nhé
  21 Tháng chín 2017
-->