Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Hi bạn :)
  21 Tháng chín 2017
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Màu tên của bạn đặc biệt quá
  21 Tháng chín 2017
 3. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Vi phạm mà
  21 Tháng chín 2017
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Cứ tưởng là của một chức danh đặc biệt nên mới đk đổi màu chứ ( ngây thơ quá)
  21 Tháng chín 2017
 5. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Chỉ có t-mod ; mod ; admin
  21 Tháng chín 2017
 6. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Mình là mem mới nên chẳng biết gì cả á
  21 Tháng chín 2017
-->