Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Ye Ye
  Ye Ye
  Cảm ơn êm nha
  20 Tháng chín 2017
 2. Ye Ye
  Ye Ye
  em đưa truyện chị đọc đê Tuấn ^^
  20 Tháng chín 2017
 3. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Chờ em tí chị, phần đánh máy lê thê quá
  21 Tháng chín 2017
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Em gửi cho chị rồi đó @Ye Ye
  21 Tháng chín 2017
-->