Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Toji Takeshi

 1. toilatot
  toilatot
  hỏi hôm qua mik onl đến mấy guiowef
  19 Tháng chín 2017
 2. Toji Takeshi
  19 Tháng chín 2017
 3. toilatot
  toilatot
  ây hộp thoại bạn tạo là lúc mik đang onl à
  19 Tháng chín 2017
 4. Toji Takeshi
  19 Tháng chín 2017
 5. toilatot
  toilatot
  hả chết rùi ra vậy...............................
  khỉ nào lắm inb mà ko hiển thị thông báo
  19 Tháng chín 2017
-->