Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Love Sơn

  1. s2no12k3
    s2no12k3
    hôm thì ít thịt rau thì nhiều
    19 Tháng chín 2017
  2. ohyeah97
    ohyeah97
    ốm thì ít thịt đau thì nhiều
    19 Tháng chín 2017
  3. Dương Love Sơn
    Dương Love Sơn
    ko hợp lí lắm :D
    19 Tháng chín 2017
  4. Dương Love Sơn
    Dương Love Sơn
    nghĩ ra rồi
    tôm thì ít thịt rau thì nhiều :D
    19 Tháng chín 2017
  5. Bé Nai Dễ Thương
    Bé Nai Dễ Thương
    Sửa Đi Anh Ạ , Cơm thì ít thịt rau thì nhiều cho nó có chút hay hay ạ
    19 Tháng chín 2017
  6. Dương Love Sơn
    Dương Love Sơn
    nhìn lại chỗ 3 chấm :D
    19 Tháng chín 2017
  7. Bé Nai Dễ Thương
    19 Tháng chín 2017
-->