Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ocmaxcute

 1. Dương Love Sơn
  Dương Love Sơn
  tôi hỏi bà mới đúng =.=
  19 Tháng chín 2017
 2. Ocmaxcute
  Ocmaxcute
  Tôi hỏi Tiểu Thiên sứ mai có kiểm tra không sao ôn g lại nhảy vào
  19 Tháng chín 2017
 3. Dương Love Sơn
  Dương Love Sơn
  because "rảnh"
  19 Tháng chín 2017
 4. Ocmaxcute
  Ocmaxcute
  haha:v ôn g lớp mấy vậy, ở đâu?
  19 Tháng chín 2017
 5. Dương Love Sơn
  Dương Love Sơn
  đại học
  nơi ở trong trái tim em :V
  19 Tháng chín 2017
 6. Ocmaxcute
  Ocmaxcute
  eh ông hơn tuổi tôi à
  19 Tháng chín 2017
 7. Dương Love Sơn
  Dương Love Sơn
  =.= ko biết so sánh à " nhóc"
  19 Tháng chín 2017
 8. Dương Love Sơn
  Dương Love Sơn
  cái avt "dị" thế :D
  19 Tháng chín 2017
 9. Ocmaxcute
  Ocmaxcute
  Nhóc cái quần què
  19 Tháng chín 2017
 10. Ocmaxcute
  Ocmaxcute
  Tôi thích thế đấy, thôi dẹp đi đừng chat nữa
  19 Tháng chín 2017
-->